Office

Plot No. 12, 1st Floor, Vaigai Street,
Palaniappa Nagar, Valasaravakkam,
Chennai – 600087, Tamil Nadu, India.

info@phoenixindus.com

Mr. Gobi Ramanathan 

Founder & CEO

+91 9543806806

 rg@phoenixindus.com

Mr. S Ganesh Kumar

Co-Founder

+91 9597081688

 gk@phoenixindus.com


Fill Your Requirements